Wartość aktywów otwartych funduszy emerytalnych wyniosła 232.943,25 mln zł na koniec maja, poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego. Miesiąc wcześniej wartość aktywów sięgnęła 237.714,11 mln zł.

W maju 2011 r. wartość aktywów wyniosła 234.590,93 mln zł.

Liczba członków OFE wyniosła 15 736 808 osób na koniec maja wobec 15 738 476 miesiąc wcześniej i 15 272 632 w maju 2011 r.

Liczba rachunków prowadzonych przez OFE wyniosła 16 314 258, w tym tzw. martwe rachunki stanowiły 0,95%.

W kwietniu liczba rachunków wyniosła 16 371 253, w tym „martwe rachunki" stanowiły 0,92%.