Powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające otwartymi funduszami emerytalnymi zarobiły w 2011 r. 616 mln zł, podczas gdy OFE straciły nieco ponad 11 mld zł – wynika z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych OFE, to w całym roku najwięcej stracił fundusz ING (nieco ponad 2,5 mld zł), a najmniej Warty (137 mln zł). Żaden OFE nie zamknął roku nad kreską.
Wyniki finansowe OFE i PTE w 2011 r. / DGP
Na roczny wynik OFE wpłynął przede wszystkim fatalny III kwartał. Spadki cen akcji spółek notowanych na GPW (WIG poszedł w dół o 21 proc.) spowodowały, że fundusze pokazały wynik sięgający -17,1 mld zł. W IV kwartale OFE wypadły już lepiej: zarobiły blisko 950 mln zł. – Wtedy udział akcji w portfelach OFE został obniżony do 30,9 proc. z 31,2 proc. Spadek nie był już tak drastyczny, jak w III kwartale, kiedy wyniósł 4,3 pkt proc. Wzrósł za to, o 0,4 pkt proc., do 68,7 proc., udział papierów dłużnych – wskazuje Marek Nienałtowski, analityk DK Notus. Ale to pozwoliło jedynie na kosmetyczne zmniejszenie straty, która pod koniec września sięgała blisko 12 mld zł. W IV kwartale z najlepszej strony pokazał się Aviva BZ WBK OFE (zysk w wysokości 283 mln zł), a najgorszy na rynku był Polsat OFE (37 mln zł).
W IV kwartale najlepszą na rynku stopą zwrotu z inwestycji może się pochwalić Amplico OFE (0,71 proc.). Zdecydowanie najsłabiej poradził sobie Polsat OFE (-1,78 proc.), który jako jedyny fundusz okazał się gorszy od WIG (-1,76 proc.). Średnia stopa zwrotu dla wszystkich funduszy emerytalnych to 0,3 proc. W tym samym okresie indeks FTSE obligacji polskich poszedł w górę o 1,23 proc.
Od początku działalności najbardziej powtarzalne wyniki inwestycyjne w okresach kwartalnych ma ING OFE (średnio 2,32 proc. zysku). Niewiele ustępuje mu Polsat OFE (2,31 proc.). Najsłabiej wypada Pocztylion OFE (2,05 proc.). Żaden OFE nie jest lepszy od indeksu szerokiego rynku WIG (2,46 proc.).
Niemal wszystkie zarządzające funduszami PTE wychodzą z rynkowego zamieszania 2011 roku, odmiennie od przyszłych emerytów, z pełnymi portfelami. Najwięcej w 2011 r. zarobiło ING PTE (którego OFE miał największe straty): 206,4 mln zł. Trzycyfrowy wynik odnotowało także Aviva PTE Aviva BZ WBK (194,8 mln zł). Pod kreską znalazły się dwa PTE: należące do francuskiej grupy Axa (blisko 25 mln zł straty) oraz PTE Warta (-0,4 mln zł).

Ani jeden OFE nie zamknął minionego roku nad kreską

PTE żyją z opłat pobieranych od wpłacanych na OFE składek oraz z opłat za zarządzanie środkami zgromadzonymi w funduszach. Ten drugi rodzaj opłat w IV kwartale stanowił 66 proc. przychodów PTE. W IV kwartale od 2 mld zł wpłaconych składek PTE pobrały 70 mln zł opłat. Za zarządzanie policzyły sobie 245 mln zł. W sumie w IV kwartale zarobiły 132 mln zł. W III kwartale PTE zarobiły 155 mln zł.
Jest jednak pewne, że wyniki PTE się pogorszą. W danych Komisji Nadzoru Finansowego widoczny jest duży spadek składek przekazywanych do OFE. W IV kwartale trafiło do nich 2 mld zł, najmniej od ośmiu lat. To efekt ustawowego obniżenia od 1 maja 2011 r. wysokości przekazywanej składki z 7,3 proc. do 2,3 proc. Po miesięcznych danych za styczeń i luty widać, że trend ten zostanie podtrzymany.