Grupa budowlana PBG, której główne spółki - PBG, Hydrobudowa i Aprivia - wnioskują o upadłość układową, kontynuuje realizację swoich głównych kontraktów, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Przemysława Szkudlarczyka. Aktualna wartość portfela to ok. 9 mld zł. „Obecna sytuacja nic nie zmienia.

Kontynuujemy kontrakt na rozbudowę podziemnego magazynem gazu Wierzchowice i kopalni LMG, a także budowę terminalu LNG w ramach konsorcjum" – powiedział Szkudlarczyk na spotkaniu z dziennikarzami.

Wiceprezes poinformował, że obecnie portfel zamówień to ok. 9 mld zł, w tym 5 mld zł przypada na Rafako.

Na spotkaniu z dziennikarzami Szkudlarczyk poinformował, że w tym roku będzie „duża presja" na wyniki, gdyż grupa PBG posiada jeszcze 38% nierentownych kontraktów drogowych. „Wkrótce zamierzamy opublikować prognozę" – podsumował.

PBG miało 60,50 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 24,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 41,50 mln zł wobec 45,71 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 715,84 mln zł wobec 477,63 mln zł rok wcześniej.