Skarb Państwa chce zwiększyć wysokość dywidendy z KGHM do 24 zł z 17 zł na akcję, wynika z informacji „Parkietu". „Według naszych informacji, apetyt głównego akcjonariusza [Skarbu Państwa] na dywidendę z KGHM jest (...) sporo większy [wobec proponowanych przez zarząd 17 zł na akcję].

Jak twierdzi nasze źródło, sięga ponad 40% zarobku – czyli 4,8 mld zł (24 zł na akcję). Wówczas resortowi przypadłoby 1,53 mld zł" – czytamy w gazecie. ZWZ KGHM Polska Miedź ma decydować 28 czerwca o podziale zysku netto za 2011 rok w wysokości 11,33 mld zł w ten sposób, że na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczone ma być 3,4 mld zł, co stanowi 17 zł na jedną akcję oraz 7,9 mld zł jako odpis na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Według „Parkietu" biuro prasowe MSP zastrzega, że decyzję w sprawie dywidendy z zysku za 2011 rok podejmie tuż przed WZA zaplanowanym na 28 czerwca. Tymczasem RN spółki ma się zająć rekomendacją zarządu na czwartkowym posiedzeniu. Na początku roku minister skarbu Mikołaj Budzanowski mówił, że KGHM jest przygotowany na wypłatę co najmniej 3 mld zł dywidendy, ale spodziewa się, że będzie ona wyższa. W ub. roku na dywidendę przeznaczono 2,98 mld zł z zysku wynoszącego 4,6 mld zł.

Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 14,90 zł. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 8,00 zł na akcję. Skarb Państwa nadal posiada 31,79% akcji miedziowego konglomeratu. KGHM miał 11334,52 mln zł jednostkowego zysku netto w 2011 roku wobec 4568,59 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 20097,39 mln zł wobec 15945,03 mln zł rok wcześniej. (ISB) maza