Zwyczajne walne zgromadzenie KGHM Polska Miedź zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy 5,668 mld zł, co stanowi 28,34 zł na jedną akcję, wynika z uchwały spółki. ZWZ zwiększyło kwotę dywidendy z proponowanej wcześniej przez zarząd 17 zł na akcję.

"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011, walne zgromadzenie postanawia, że zysk netto KGHM Polska Miedź SA za rok obrotowy 2011 w wysokości 11 334 519 878,33 zł zostaje podzielony w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy 5 668 000 000,00 zł, co stanowi 28,34 zł na jedną akcję, odpis na kapitał zapasowy spółki 5 666 519 878,33 zł" – czytamy w przyjętej uchwale.

Wypłata dywidendy w dwóch ratach - 16 lipca i 16 listopada

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 16 lipca 2012 r., termin wypłaty I raty w kwocie 3 400 000 000 na 20 sierpnia 2012 r., co stanowi 17 zł na jedną akcję, a II raty w kwocie 2 268 000 000 na 16 listopada 2012 r., co stanowi 11,34 zł na jedną akcję.

Zarząd proponował wypłatę 17-18 zł na dywidendę, resort karbu naciskał na więcej

Wcześniej zarząd proponował, aby na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć 3,4 mld zł, co stanowi 17 zł na jedną akcję oraz 7,9 mld zł jako odpis na kapitał zapasowy. W lutym br. Wirth informował, że KGHM "wstępnie deklaruje" rekomendowanie wypłaty 30% ubiegłorocznego zysku na dywidendę, czyli ok. 18 zł na akcję.

W ubiegłym roku budżet też zarobił na dywidendzie KGHM

W ub. roku na dywidendę przeznaczono 2,98 mld zł z zysku wynoszącego 4,6 mld zł. Zwyczajne walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 14,90 zł. Zarząd proponował wypłatę w wysokości 8,00 zł na akcję. Skarb Państwa nadal posiada 31,79% akcji miedziowego konglomeratu.

W ubiegłym roku KGHM miało rekordowy zysk

KGHM miał 11334,52 mln zł jednostkowego zysku netto w 2011 roku wobec 4568,59 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody wyniosły 20097,39 mln zł wobec 15945,03 mln zł rok wcześniej.