Ostateczna decyzję w sprawie dywidendy podejmie walne zgromadzenie.

Kapitał GPW dzieli się na 41.972.000 akcji. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 121,15 mln zł zysku netto wobec 135,04 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW miała 33,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 38,51 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 63,94 mln zł wobec 69,16 mln zł rok wcześniej.