Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zamierza zarekomendować przeznaczenie na dywidendę kwotę 36,52 mln zł, tj. 30,14% zysku za 2011 r., podała GPW w komunikacie. Wcześniej prezes Sobolewski mówił o przeznaczeniu na dywidendę prawie 100 proc. zysku.

"Zarząd giełdy informuje, że zamierza wystąpić do rady giełdy o zaopiniowanie wniosku w sprawie podziału zysku, w którym przewiduje się wypłatę dywidendy w kwocie 36.515.640,00 zł, stanowiącej 30,14% zysku netto spółki za rok obrotowy 2011" - głosi komunikat.

Ostateczna decyzję w sprawie dywidendy podejmie walne zgromadzenie. Kapitał GPW dzieli się na 41.972.000 akcji.

Prezes Sobolewski zapowiadał przeznaczenie na dywidendę prawie 100 proc. zysku

Reklama

W marcu br. prezes GPW Ludwik Sobolewski zapowiadał, że GPW zarekomenduje wypłatę "bliżej 100%" jednostkowego zysku za 2011 rok na dywidendę.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 121,15 mln zł zysku netto wobec 135,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Pod koniec ub.r. Sobolewski mówił, że "założenie jest takie, że GPW będzie wypłacać nawet do 100% rocznego zysku netto".

Wcześniej GPW wypłaciła 134,73 mln zł z zysku za 2010 rok na dywidendę, co dawało 3,21 zł na akcję.

GPW miała 134,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2011 roku wobec 94,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 268,80 mln zł wobec 225,63 mln zł rok wcześniej.