Zwyczajne walne zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 60,44 mln zł, tj. 1,44 zł na akcję, poinformowała spółka w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 41.972.000 sztuk. Jednocześnie ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 6 lipca oraz dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2012 r.

GPW miała 134,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2011 roku wobec 94,83 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 121,15 mln zł zysku netto wobec 135,04 mln zł zysku rok wcześniej.