Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government deficit) Polski spadnie w tym roku do 3,0% PKB (z 5,1% w ub.r.), zaś w 2013 r. obniży się do 2,5% PKB, co oznacza, że Polsce uda się w przewidywanym terminie wyjść z procedury nadmiernego deficytu, wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej.

Jesienią KE prognozowała ten wskaźnik na poziomie 5,6% na 2011 r., 4,0% na 2012 r. i 3,1% na 2013 r. "W 2012 r., pomimo znacząco słabszego wzrostu PKB, deficyt spadnie do 3,0% PKB dzięki wdrożonemu w 2011 r. pakietowi konsolidacji fiskalnej, który pozostanie w mocy w 2012 r. i będzie wspierany przez dodatkowe działania włączone do ustawy budżetowej na 2012 r." - głosi raport KE.

Komisja przypomina, że po stronie przychodów przyjęte rozwiązania obejmują m.in. przesunięcie części składki z prywatnej do publicznej części systemu emerytalnego, okresową (na 3 lata) podwyżkę stawek VAT oraz akcyzy na papierosy, a także zamrożenie progów PIT.

Rozwiązania przyjęte w 2012 r. to m.in. zwiększenie składki rentowej, wprowadzenie podatku od wydobycia miedzi i srebra. "W rezultacie tych rozwiązań oraz dodatkowych wpływów z dywidend spółek z udziałem Skarbu Państwa wskaźnik przychody do PKB wzrośnie z 38,5% w 2011 r. do 40,1% w 2012 r." - czytamy dalej w dokumencie.

W przyjętej w kwietniu br. aktualizacji programu konwergencji polski rząd założył, że deficyt ten spadnie do 2,9% PKB w 2012 r. i do 2,2% PKB w 2013 r. (oraz do 1,6% PKB w 2014 r.; 0,9% PKB w 2015 r.), co będzie oznaczało, że Polska spełni unijny wymóg ograniczenia nadmiernego deficytu do 3,0% PKB do 2012 roku, zgodnie z wymogami Komisji.

Zadłużenia tego sektora będzie także malało - Komisja prognozuje, że spadnie ono do 55,0% PKB w 2012 r. i do 53,7% w 2013 r. z ubiegłorocznych 56,3%.