Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 81,83 mln zł wobec 95,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 419,30 mln zł wobec 417,43 mln zł rok wcześniej.

Jest to wynik lepszy od oczekiwań rynkowych, których średnia wynosiła 125 mln zł zysku.

Analitycy spodziewali się w tym okresie wyniku netto w wysokości 83,3-161,0 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 285,98 mln zł zysku netto wobec 48,80 mln zł zysku rok wcześniej.