Drugi pod względem wielkości nadawca telewizji w Polsce obniżył swój dług netto do poziomu 3-krotności zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją, EBITA, czyli najniżej od trzech lat, wobec wskaźnika 4,1 z końca marca właśnie dzięki sprzedaży Onetu dla Axel Springera – powiedział dyrektor wykonawczy Markus Tellenbach. 

TVN, która jest drugą najbardziej zadłużoną spółką z indeksu WIG20, w grudniu postanowiła połączyć swój biznes płatnej telewizji satelitarnej z odpowiednim oddziałem koncernu medialnego Vivendi, także w celu obniżeniu długu. 

Premie za euroobligacje TVN, przewidziane do wykupu w 2017 roku, spadły do 9,50 proc., kiedy szef finansowy John Driscoll zapowiedział 11 maja, że cały zysk ze sprzedaży Onetu zostanie „zaoferowany” obligatariuszom. Wartość premii, którą trzeba dodać do stawki identycznych euroobligacji Vivendi skurczyła się tego dnia do 566 punktów bazowych, chociaż dzisiaj – wskutek pogarszających się nastrojów inwestorów z powodu kryzysu zadłużeniowego w Europie – wyniosła 598 punktów bazowych. 

„Zysk ze sprzedaży Onetu i współpraca z Vivendi zdecydowanie poprawiła ocenę kredytową TVN” – mówi Simone Mallardi, analityk Principal Global Investors Europe – „Wobec perspektywy podniesienia ratingu firmy premie za jej obligacje mogą dalej spadać”.

„Ze strategicznego punktu widzenia sprzedaż Onetu jest rozsądną decyzją – twierdzi Christian Aziz, analityk Moody’s Investors Service – “To nie był kluczowy kierunek działalności firmy, co pozwoli TVN na nowo skoncentrować się na biznesie telewizyjnym”. Moody’s klasyfikuje TVN do kategorii B1, czwartego najwyższego ratingu pozainwestycyjnego, plasującego się pięć szczebli niżej od ratingu Vivendi na poziomie Baa2.