"Na taką decyzję RPP wyraźnie wskazywał mocno zaostrzony ton kwietniowego komunikatu. Mimo nie najlepszych danych, jakie napłynęły ostatnio z polskiej gospodarki (np. nikły wzrost produkcji sektora przemysłowego, wyraźne wyhamowanie produkcji budowlano-montażowej) w Radzie najprawdopodobniej przeważyły obawy o utrzymującą się od wielu już miesięcy, i znacząco przekraczającą cel NBP, inflację, jak również ponowny wzrost oczekiwań inflacyjnych.

Więcej jasności co do argumentów stojących za dzisiejszą decyzją RPP, jak również perspektyw w polityce pieniężnej, powinien dać dzisiejszy komunikat, który opublikowany zostanie o godz. 16.00".