Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła o 25 pb stopy procentowe w maju, ponieważ ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu jest nadal wysokie, wynika z komunikatu banku centralnego, opublikowanego po posiedzeniu Rady.

Napływające w najbliższym czasie dane pozwolą ocenić RPP, czy uzasadnione mogą być podwyżki w kolejnych miesiącach.

"Rada uznała, że ograniczenie ryzyka utrzymania się inflacji powyżej celu w średnim okresie wymaga podwyższenia stóp procentowych NBP.

Rada oceni, czy obecna podwyżka wystarczy

Napływające dane pozwolą ocenić, czy uzasadnione może być ewentualne ponowne dostosowanie stóp procentowych" - czytamy w komunikacie po marcowym posiedzeniu.

Rada zauważyła, że napływające dane sygnalizują stabilizację aktywności w gospodarce światowej na niskim poziomie. Stagnacji w strefie euro towarzyszy umiarkowany wzrost gospodarczy w Stanach Zjednoczonych. Równocześnie wzrost gospodarczy w krajach wschodzących - mimo pewnego osłabienia w Chinach - nieco przyspieszył.

Inflacja na świecie, pomimo pewnego obniżenia, pozostaje podwyższona, do czego nadal przyczyniają się wysokie ceny surowców.

Niejednoznaczne dane z Polski - aktywność gospodarcza rośnie, ale obniża się dynamika produkcji, nie poprawia się zatrudnienie

"W I kw. 2012 r. w Polsce najprawdopodobniej utrzymał się relatywnie wysoki wzrost gospodarczy, choć jego dynamika nieco spowolniła. O relatywnie wysokiej aktywności gospodarczej może świadczyć nadal wysoka dynamika sprzedaży detalicznej oraz badania koniunktury NBP, które wskazują, że w I kw. sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw pozostała dobra.

(...) Na spowolnienie wzrostu wskazuje natomiast - oprócz części pozostałych wskaźników koniunktury - obniżenie się dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej" - czytamy dalej. Rada zauważyła, że w marcu stopa bezrobocia pozostała podwyższona, a dynamika zatrudnienia w przedsiębiorstwach nadal była niska. Jednocześnie wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw pozostał umiarkowany.

Akcja kredytowa dla przedsiębiorstw nadal szybko rosła, słabła natomiast dynamika kredytu dla gospodarstw domowych, na co złożył się dalszy spadek wartości kredytów konsumpcyjnych oraz kontynuacja spowolnienia wzrostu kredytów hipotecznych.

Najgorzej z inflacją - nadal grubo powyżej celu inflacyjnego

"W ocenie Rady, w najbliższych miesiącach inflacja prawdopodobnie utrzyma się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Do utrzymania się inflacji na podwyższonym poziomie przyczynią się wcześniejsze osłabienie złotego oraz wysokie ceny surowców. W tym samym kierunku będzie oddziaływała również wysoka dynamika cen administrowanych. Powyższe czynniki mogą przyczynić się do utrzymania podwyższonych oczekiwań inflacyjnych" - podano w dokumencie.

RPP oceniła, że w średnim okresie oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie sprzyjało obniżeniu inflacji. Jednak ze względu na utrzymywanie się istotnego negatywnego wpływu na inflację czynników pozostających poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, oczekiwana skala spowolnienia może okazać się niewystarczająca, by umożliwić powrót inflacji do celu w średnim okresie.

"Ryzyko utrwalenia się podwyższonej inflacji zwiększają także utrzymujące się na relatywnie wysokim poziomie oczekiwania inflacyjne" - podsumowano w komunikacie.

Dziesięciu z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekiwało ingerencji w poziom stóp procentowych na majowym posiedzeniu RPP. Od czerwca 2011 r. główna stopa procentowa (referencyjna) wynosiła 4,50%.