Ministerstwo Finansów w aktualizacji Programu konwergencji na 2012 rok założyło inflację HICP w tym roku na poziomie 4,0 proc., w 2013 r. 2,7 proc., w 2014 r. 2,3 proc. i 2015 r. 2,5 proc. - powiedziała PAP wiceminister finansów Maria Orłowska.

Inflacja HICP liczona jest według zharmonizowanej metody unijnej.

Dodatkowo MF zakłada, że stopa bezrobocia według definicji Eurostatu na koniec 2012 roku wyniesie 9,9 proc., 9,7 proc. w 2013 r., w 2014 r. 9,3 proc. i w 2015 r. 8,9 proc.