Zwyczajne walne zgromadzenie spółki informatycznej Asseco Poland zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 169,87 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 2,19 zł na akcję.

Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu. Na dzień dywidendy wyznaczono 17 maja, zaś na dzień jej wypłaty - 1 czerwca br.

Jeden z akcjonariuszy zgłosił wniosek o dywidendę w wysokości 3,00 zł na akcję, ale nie został on przyjęty. Oficjalna polityka dywidendowa Asseco Poland zakłada przeznaczanie na dywidendą 10-40% skonsolidowanego zysku netto.

Z zysku za 2010 r. na dywidendę przeznaczono 33% zysku (wyniosła wtedy 1,80 zł na akcję), rok wcześniej - 36% zysku a z zysku za 2008 r. - 17% zysku. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 315,30 mln zł zysku netto wobec 422,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland miało 397,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 414,30 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 4960,00 mln zł wobec 3237,70 mln zł rok wcześniej.