Inflacja HICP liczona jest według zharmonizowanej metody unijnej.

Dodatkowo MF zakłada, że stopa bezrobocia według definicji Eurostatu na koniec 2012 roku wyniesie 9,9 proc., 9,7 proc. w 2013 r., w 2014 r. 9,3 proc. i w 2015 r. 8,9 proc.