HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, który jest obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego UE.

W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,5 proc.

Liczony przez GUS roczny wskaźnik inflacji (CPI) w marcu wyniósł 3,9 proc.

Zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych.

Eurostat: roczna inflacja w strefie euro wyniosła 2,7 proc. w marcu

Roczna inflacja w strefie euro wyniosła 2,7 proc. w marcu 2012 r. - podał we wtorek w komunikacie Eurostat, czyli biuro statystyczne Unii Europejskiej, w końcowym wyliczeniu.

Wstępnie, 30 marca br., oceniano, że roczna inflacja w eurostrefie wyniesie w marcu 2,6 proc.

W lutym roczne ceny konsumpcyjne wzrosły o 2,7 proc.

Europejski Bank Centralny ocenił w marcu, że w br. inflacja w strefie euro może wynieść 2,4 proc., a w 2013 r. 1,6 proc.