Od poniedziałku marka TP SA zaczyna znikać z polskiej przestrzeni publicznej. Rozpoczyna się proces rebrandingu, podczas którego do 30 czerwca Telekomunikacja Polska zostanie zastąpiona marką Orange.

Pierwsze zmiany związane z rebrandingiem zauważają już internauci: oficjalna strona Telekomunikacji Polskiej tp.pl przekierowuje internautów na główną stronę orange.pl.

Od poniedziałku marka TP SA zaczyna znikać z polskiej przestrzeni publicznej. / Bloomberg / John Guillemin

Polska firma będzie płacić Francuzom kilkadziesiąt mln zł za wykorzystanie nowej marki. Liczy ponadto, jak czytamy w komunikacie, że złe, stare skojarzenia związane z TP, odejdą w niepamięć, tak jak i stara marka.

Zamiast tp, będzie Orange

Jak podano w komunikacie zarząd spółki podjął decyzję dotyczącą używania marki Orange do oznaczenia wszystkich produktów oferowanych przez TPSA. „Zmiany na rynku telekomunikacyjnym zmierzają w kierunku konwergencji usług stacjonarnych i mobilnych oraz koncentracji wokół jednej silnej marki.

TPSA przewiduje, że objęcie marką Orange oferowanych przez nią produktów będzie miało pozytywny wpływ na przychody i rentowność usług, a także przyczyni się do wzrostu satysfakcji klientów oraz ograniczenia spadku użytkowników w sektorze stacjonarnym.

Warunki procesu zmiany marki zostały ustalone w umowie z 24 lipca 2008 r. między TPSA, France Telecom oraz Orange Brand Services Limited wraz z aneksami, zaznaczono w informacji. „Spółka Orange Brand Services Limted (spółka zależna od France Telecom) – właściciel marki, będzie uczestniczył w procesie zmiany marki, w szczególności ponosząc 100% kosztów z nim związanych.

Polska firma będzie płacić kilkadziesiąt milionów złotych za wykorzystanie nowej marki

Opłata licencyjna za korzystanie przez TPSA ze znaku towarowego Orange będzie wynosić 1,6% przychodów osiągniętych ze sprzedaży usług i produktów oznaczonych marką Orange, przy czym opłata licencyjna za korzystanie z tej marki przez segment stacjonarnej telefonii głosowej w obszarze klientów indywidualnych została - z uwagi na warunki rynkowe w tym segmencie - zredukowana i ograniczy się do kilkunastu milionów złotych rocznie.

Usługi hurtowe świadczone przez TP SA zostaną objęte marką Orange, jednakże nie będzie od nich pobierana żadna opłata licencyjna" – podano również