Decyzja dotycząca ewentualnego podziału spółki Telekomunikacja Polska na część hurtową i detaliczną zostanie podjęta po zakończeniu obowiązywania porozumienia UKE - TP, które nastąpi w październiku - poinformowała PAP prezes UKE Magdalena Gaj.

W 2009 r. UKE zawarł z TP porozumienie, w ramach którego spółka zobowiązała się do inwestycji na rynku telekomunikacyjnym. W zamian Urząd m.in. zawiesił planowany podziału TP na część hurtową i detaliczną.

Gaj zaznaczyła, że przed decyzją dotyczącą podziału spółki UKE dokona też oceny wpływu porozumienia na rynek. Dodała, że obecna analiza raportów z audytu pozwala na pozytywną ocenę porozumienia.

"Natomiast w zakresie ewentualnego funkcjonalnego podziału TP (na część hurtową i detaliczną - PAP) Prezes UKE nadal pozostawia sprawę jako otwartą. Przypominam, iż porozumienie TP-UKE obowiązuje do października. Po jego zakończeniu i ocenie jego wpływu na rynek będzie można podjąć stosowne decyzje" - powiedziała PAP Gaj.

Prezes UKE podkreśla, że z przygotowanych przez firmę A.T. Kearney raportów z audytu realizacji porozumienia wynika też, że są obszary, które wymagają poprawy.

"W dwóch podstawowych obszarach porozumienia związanych z realizacją zasady niedyskryminacji i rozwojem infrastruktury nastąpił znaczny postęp" - powiedziała. Dodała, że TP do 31 marca 2012 r. - zgodnie z porozumieniem - miała wybudować 895,3 tys. linii telekomunikacyjnych, a powstało 912,4 tys. "Czyli wybudowano 17,1 tys. łączy więcej niż planowano" - dodała.

Na początku kwietnia prezes UKE mówiła PAP, że najwcześniej w drugiej połowie tego miesiąca powinna podjąć decyzję dotyczącą kwestii ewentualnego podziału Grupy Telekomunikacji Polskiej na część hurtową i detaliczną, ale ze wstępnych danych wynika, że taki podział nie będzie potrzebny.

W porozumieniu z UKE zawartym w październiku 2009 roku TP zobowiązała się do realizacji programu inwestycyjnego, obejmującego m.in. wybudowanie do końca grudnia 2012 roku i zmodernizowanie 1,2 mln łączy szerokopasmowych (1 mln łączy o przepustowości 6 Mb/s i powyżej, oraz 200 tys. łączy o przepustowości 2-6 Mb/s). TP miała wybudować 500 tys. nowych linii i unowocześnić 700 tys. już istniejących.

Na mocy porozumienia TP zobowiązała się też do prawidłowego wykonywania wszystkich nałożonych na nią obowiązków regulacyjnych, w tym do niedyskryminacji operatorów alternatywnych.

UKE zobowiązał się natomiast, że nie będzie obniżał przez trzy lata stawek hurtowych, które inni operatorzy płacą TP za korzystanie z jej infrastruktury. Urząd zawiesił też wtedy planowany podział spółki na część hurtową i detaliczną.

W styczniu tego roku UKE i TP podpisały załącznik do zawartego w 2009 r. porozumienia dotyczącego inwestycji i stawek hurtowych. Zgodnie z nim TP wybuduje 220 tys. nowych łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a nie jak zakładano wcześniej - powyżej 6 Mb/s i ma na to czas do marca 2013 roku, a nie do końca grudnia 2012 r.