Decyzja akcjonariuszy jest zgodna z rekomendacją zarządu.

"Kwota 1.349.151,74 złotych z zysku za rok obrotowy 2011 zostanie przeznaczona(...) na kapitał zapasowy, pozostała kwota zysku za rok obrotowy 2011 wraz z kwotą niepodzielonego zysku z roku 2010 o łącznej wartości 18.681.930,36 zł zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie po 0,36 zł na jedną akcję" - czytamy w treści podjętej uchwały.

Asseco South Eastern Europe (ASEE) miało 54,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 43,65 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 16,86 mln zł zysku netto wobec 20,20 mln zł zysku rok wcześniej.