"Podtrzymujemy nasze deklaracje w tej kwestii, że chcemy wypłacać od 50% do 100% jednostkowego zysku netto co roku. Za ubiegły rok będzie to bliżej 100%" - powiedział Sobolewski.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 121,15 mln zł zysku netto wobec 135,04 mln zł zysku rok wcześniej. Pod koniec ub.r. Sobolewski mówił, że "założenie jest takie, że GPW będzie wypłacać nawet do 100% rocznego zysku netto".