"Był to wyjątkowy rok na polskim rynku M&A: transakcje jak Polkomtel, polskie aktywa szwedzkiego Vattenfall, TVN, Kamis, Polbank EFG, Emitel, czy Żabka to największe umowy, które elektryzowały rynek.

Aktywność na rynku M&A sugeruje, że znaczące w skali międzynarodowej fundusze zaczęły wykazywać zainteresowanie polskim rynkiem. Również fundusze private equity tradycyjnie działające na polskim rynku nie pozostawały bierne.

Obserwowaliśmy wyraźną konkurencję wśród potencjalnych nabywców, przez co nie mogli oni liczyć na okazyjne warunki transakcji.

Możemy śmiało powiedzieć, że był to 'rok sprzedających'" - czytamy w raporcie.

W ocenie autorów raportu, jest niemal pewne, że w 2012 roku będziemy świadkami kontynuacji zarysowanych rok wcześniej tendencji. "Jednak na rynek M&A w Polsce negatywny wpływ będzie miał kryzys w strefie euro w efekcie zaostrzenia warunków finansowania transakcji przez europejski sektor bankowy.

Z kolei polskie instytucje wciąż będą chętnie finansować akwizycje, ale będą znacznie uważniej przyglądać się ich potencjałowi" - czytamy dalej. Źródło:

Dane ujęte w raporcie wskazują, że liczba fuzji i przejęć odnotowanych w krajach tzw. Wschodzącej Europy w 2011 roku osiągnęła pułap niemal 3.800, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do 2010 roku. Tym samym odnotowano przekroczenie rekordowej liczby 3.723 transakcji zarejestrowanych w 2008 roku.

Łączna wartość fuzji i przejęć w 2011 roku pozostała na stałym poziomie, osiągając wartość 150 mld euro.