Według najnowszych analiz UNCTAD napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2011 r. wzrósł o 46,7 proc. podczas gdy wzrost BIZ na całym świecie wyniósł 17 proc. – relacjonuje serwis Polskiej Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych.

Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju,. UNCTAD podaje, że napływ BIZ do Polski w 2011 roku wyniósł 14,2 mld dolarów wobec 9,7 mld dolarów rok wcześniej.

Inwestycje zagraniczne, mimo zawirowań panujących w światowej gospodarce, wzrosły na całym świecie notując lepszy wynik (1,6 bln dolarów) niż średnia w latach przed kryzysem.

Na wysoki wynik BIZ w Polsce złożyły się w dużej mierze fuzje i przejęcia - w tym obszarze dwie inwestycje zrealizowane w Polsce znalazły się wśród największych na świecie.