W związku z planowanymi przenosinami w środę, 4 kwietnia, spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego stosowany prospekt emisyjny. „Przejście na główny parkiet giełdy to dla nas krok dokumentujący dojrzałość modelu biznesowego spółki, stanowiący potwierdzenie naszych kompetencji i doświadczeń oraz efektywności działania” – mówi Paweł Jankowski, prezes i główny akcjonariusz Progres Investment (posiada on 79,3-proc. udział w kapitale zakładowym spółki). Przenosinom spółki na GPW nie będzie towarzyszyć oferta akcji.

„Dynamiczny rozwój naszego biznesu i wynikające z tego rosnące zapotrzebowanie na środki obrotowe sprawiają, że rozważamy przeprowadzenie emisji akcji w celu pozyskania dodatkowego finansowania. Ewentualne podwyższenie kapitału może nastąpić najwcześniej w drugiej połowie 2012 roku” – tłumaczy Marek Anchim, członek zarządu Progres Investment.

Działająca od 2010 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2011 r. Debiut poprzedziła prywatna emisja akcji, z której Progres Investment pozyskał 4 mln zł. Pozyskane z rynku środki pomogły firmie w wypracowaniu, w okresie od września 2010 do końca 2011 roku, 13,6 mln zł przychodów i 6,3 mln zł zysku netto.

Osiągnięte wyniki są dużo lepsze od pierwotnych prognoz, przekazanych przez spółkę w momencie debiutu na rynku NewConnect, o odpowiednio 12 i 26 proc. Sporządzona na potrzeby debiutu prognoza na 2012 r. zakładała wypracowanie przez Progres Investment blisko 19,8 przychodów i 10,7 mln zł zysku netto. W dniu 4 kwietnia 2012 r. spółka opublikowała nową prognozę, zgodnie z którą Progres Investment ma zamknąć 2012 r. z 36,4 mln zł przychodów i 20,6 mln zł zysku netto.

„Udzielamy finansowania pomostowego, pomagamy również uporządkować biznes, by m.in. ułatwić naszym klientom pozyskanie finansowania zewnętrznego czy sprzedaż aktywów. Zajmujemy się również kojarzeniem i kreowaniem nowych biznesowych przedsięwzięć” – tłumaczy prezes Progres Investment, podkreślając równocześnie, że istotą biznesu spółki jest udzielanie finansowania z ograniczeniem do minimum ryzyk z tym związanych.