Kurs akcji spółki odzieżowej Solar Company wzrósł w debiucie na GPW o 5% do 13,65 zł. Cena emisyjna wynosiła 13 zł. Po godz. 10-ej za akcję płacono 13,5 zł po wzroście o 3,85%.

Spółka przydzieliła łącznie 12 mln akcji, oferowanych przez dotychczasowych właścicieli. Inwestorzy instytucjonalni objęli 11 600 000 akcji, natomiast inwestorzy indywidualni 400 000 akcji.

Stopa redukcji w transzy inwestorów indywidualnych wyniosła natomiast 58,815%. Wartość całej oferty wyniosła 156 mln zł. Udział nowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym w łącznej liczbie akcji spółki po ofercie będzie kształtował się na poziomie 40%.

Solar Company zajmuje się projektowaniem i sprzedażą odzieży damskiej

Na koniec ub.r. grupa miała 72 sklepy własne, 15 sklepów franczyzowych (w tym 7 za granicą) oraz 147 sklepów partnerskich (w tym 31 za granicą).

Według szacunkowych danych, skonsolidowany zysk netto Solar wzrósł w 2011 r. o 61,4% do 52,36 mln zł przy wzroście wyniku EBITDA o 51,1% do 70,83 mln zł.

Przychody zwiększyły się w tym czasie o 4,3% do 190,91 mln zł. Na 2012 rok Solar prognozuje wzrost zysku netto o 10,5% do 57,86 mln zł i wyniku EBITDA o 8,1% do 76,57 mln zł, przy wzroście przychodów o 5,3% do 201,03 mln zł.