"Cały czas realizowane są inwestycje w sieci szerokopasmowe w całej Polsce. Do osiągnięciu celów Europejskiej Agendy Cyfrowej przyczynią się bezprzewodowe sieci internetowe, które powstaną w wyniku przetargu na częstotliwości 1800 i 800 MHz. Przetarg na 800 MHz odbędzie się prawdopodobnie w przyszłym roku. Na tych częstotliwościach można oferować internet LTE o przepustowości 100 Mb/s. Dzięki rozwojowi internetu bezprzewodowego będziemy mogli osiągnąć cele Unii Europejskiej" - powiedziała w wywiadzie dla PAP Gaj.

Europejska Agenda Cyfrowa to plan rozwoju sektora ICT i telekomunikacji w EU do roku 2020. Jego celem jest szerokopasmowy dostęp do internetu dla wszystkich w UE do roku 2013, dostęp do łączy o dużo większej prędkości transmisji danych (30 Mb/s i więcej) dla wszystkich do roku 2020 oraz dostęp do łączy o prędkości powyżej 100 Mb/s dla co najmniej 50 proc. europejskich gospodarstw domowych w 2020 roku.

Do zwiększenia dostępu do internetu ma przyczynić się m.in. porozumienie podpisane w październiku 2009 r. pomiędzy UKE a Telekomunikacją Polską. Zakończyło ono trwające od listopada 2008 r. rozmowy między UKE a TP dotyczące kształtu rynku telekomunikacyjnego w Polsce. UKE zobowiązał się w porozumieniu, że nie będzie obniżał przez trzy lata stawek hurtowych, które TP płacą inni operatorzy za korzystanie z infrastruktury spółki. W zamian za to w ciągu trzech lat - do 2012 r. - TP ma wybudować 500 tys. nowych linii i unowocześnić 700 tys. już istniejących. Dokument mówi o 1 mln linii o przepustowości powyżej 6 Mb/s i 200 tys. linii o przepustowości 2-6 Mb/s.

W styczniu tego roku UKE i TP podpisały załącznik do zawartego w 2009 r. porozumienia dotyczącego inwestycji i stawek hurtowych. Zgodnie z tym załącznikiem TP wybuduje 220 tys. nowych łączy szerokopasmowych o przepustowości co najmniej 30 Mb/s, a nie jak zakładano wcześniej - powyżej 6 Mb/s i ma na to czas do marca 2013 roku, a nie do końca grudnia 2012 r.

Z danych na I połowę 2011 roku wynika, że 69,96 proc. gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do szerokopasmowego internetu.