"Z dniem 31 maja 2012 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące przetargu na pięć rezerwacji częstotliwości, określonych poniżej w tabeli, obejmujących po 25 dupleksowych kanałów radiowych, każdy o szerokości 200 kHz, z zakresu 1729,9 - 1754,9 MHz oraz 1824,9 - 1849,9 MHz, na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie ruchomej, do dnia 31 grudnia 2022 r." - czytamy w ogłoszeniu na stronie urzędu.

W projekcie decyzji o przetargu czytamy, że "ofertę składa się na jedną rezerwację częstotliwości obejmującą blok częstotliwościowy".

UKE chce też, żeby każdy z uczestników przetargu mógł złożyć maksymalnie trzy oferty. UKE podał, że najważniejszym kryterium oceny ofert będzie zachowanie warunków konkurencji. Pozostałe kryteria to wysokość opłaty za częstotliwość, wiarygodność finansowa oraz zobowiązania (np. inwestycyjne) podjęte w ramach przetargu.

Na początku stycznia urząd informował, że planuje ogłosić dwa przetargi na częstotliwości z pasma 1800 MHz. UKE oceniał wtedy, że w przetargu może wziąć udział nowy gracz, który chciałby wejść na polski rynek. Wyniki przetargu mogą mieć istotne znaczenie dla tego jak będzie kształtowała się sytuacja na polskim rynku telefonii komórkowej w przyszłości.