"Będzie to największy, a jednocześnie najnowocześniejszy tego typu projekt w Polsce. Spółka złożyła raport oddziaływania na środowisko, w którym przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące rodzaju i skali inwestycji, jej wpływu na środowisko, rodzaju monitoringu oraz rozwiązań służących ochronie środowiska" - poinformowała w czwartek Beata Ostrowska, rzeczniczka prasowa Grupy Energa.

Jak podkreślają przedstawiciele inwestora, proces wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o paliwo gazowe i planowane wykorzystanie w grudziądzkiej elektrowni nowoczesnych technologii ma sprawić, że instalacje będą miały niewielki wpływ na środowisko.

"Elektrownia gazowa, bazując na czystym paliwie oraz nowoczesnej technologii, nie emituje uciążliwego zapachu, dymu ani sadzy. Ze względu na niski poziom emisji zanieczyszczeń, niewielkie zapotrzebowanie na wodę i powierzchnię użytkową (zastosowanie gazu nie wymaga powierzchni na potrzeby składowania paliwa oraz popiołów), a także znikomą emisję akustyczną, elektrownie gazowe są obiektami nieuciążliwymi dla otoczenia" - dodała Ostrowska.

Według zapewnień przedstawicieli Grupy Energa, inwestycja jest na etapie przygotowań do wyboru wykonawcy projektu budowlanego oraz w końcowej fazie istotnych negocjacji dotyczących umów przyłączeniowych.

Planowana moc elektrowni to ok. 900 MW, przy czym w pierwszym etapie budowy powstanie blok o mocy 450-600 MW. Według wstępnych planów rozpoczęcie budowy mogłoby nastąpić w drugiej połowie 2013 roku, a zakończyć się po około trzech latach.

Specjaliści z Energi wskazali już optymalną lokalizację dla planowanej elektrowni. Zostanie ona zbudowana na niezurbanizowanym obecnie terenie, w sąsiedztwie systemowej stacji elektroenergetycznej 400/220 kV należącej do PSE Operator SA oraz magistrali gazowej wysokiego ciśnienia należącej do Gaz-System SA.

"Poszukując optymalnej lokalizacji sprawdziliśmy około 20 propozycji na terenie północnej Polski; braliśmy pod uwagę możliwość dostarczenia paliwa, zasilania w wodę, odbioru energii elektrycznej, wymagania terenowe, problemy konstrukcyjne oraz ocenę techniczno-ekonomiczną. Zbadaliśmy także aspekty środowiskowe i geotechniczne" - podkreślił Marcin Szpak, prezes Zarządu Energa Invest SA.

Inwestycja będzie miała duże znaczenie dla Grudziądza. Elektrownia stanie się największym podatnikiem w mieście, rozbudowana zostanie infrastruktura drogowa w jej okolicy, powstanie około tysiąca miejsc pracy, a zamówienia otrzymają lokalne firmy budowlane, gastronomiczne oraz właściciele pensjonatów i hoteli.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, obrotem i dystrybucją energii elektrycznej i ciepła. Dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17-procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej.

Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 187 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 20 TWh energii rocznie. Energa posiada 47 elektrowni wodnych i liczne farmy wiatrowe, a łączna moc uzyskiwana obecnie ze źródeł odnawialnych to ponad 1300 MW (ok. 15 proc. prądu dostarczanego klientom firmy). Udział energii z odnawialnych źródeł w produkcji własnej wynosi ponad 31 proc.