Jak poinformowała Grupa Energa, przychody w porównaniu z 2010 r. wzrosły o 11 proc., EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek np. od kredytów)wzrosła o 4 proc., a zysk - o ok. 6 proc. "W ubiegłym roku Grupa Energa poprawiła także kluczowe wskaźniki operacyjne: osiągnęła wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie 4,7 TWh (w porównaniu do 4,6 TWh w 2010 r.), wzrosła też sprzedaż odbiorcom finalnym (do 19,3 TWh) i dystrybucja energii elektrycznej (do 19,6 TWh)" - poinformowała Grupa.

Podano też, że w ubiegłym roku przeniesiono obsługę księgową, kadrowo-płacową i administracyjną większości spółek do firmy Energa Centrum Usług Wspólnych. Według szacunków przynosi to Grupie ponad 1 mln zł miesięcznie oszczędności.

Wartość inwestycji Grupy Energa wzrosła w 2011 r. w porównaniu z poprzednim rokiem o 25 proc. i osiągnęła 1,43 mld zł. Główne obszary inwestycji firmy to modernizacja i odtworzenie majątku sieciowego i przyłączanie nowych odbiorców. Wzrosły także nakłady w segmencie wytwarzania energii - w zeszłym roku wybudowano i zmodernizowano ponad 2,7 tys. km odcinków linii napięć wraz z przyłączami.

Ponadto firma podała, że zrealizowała łącznie 17,9 tys. umów o przyłączenie do sieci, a moc przyłączonych do sieci farm wiatrowych w Grupie Energa przekroczyła w lutym br. 1001 MW. To ponad połowa wszystkich mocy z elektrowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce.

Grupa Energa przewiduje, że w br. jej przychody wzrosną o blisko 3 proc., a EBITDA zwiększy się o ponad 9 proc. Grupa zakłada, że zwiększy nakłady na inwestycje o ponad 1 mld zł. Na budowę i rozwój sieci dystrybucyjnej chce przeznaczyć ok. 1,4 mld zł.

W tym roku kontynuowane mają być też długofalowe inwestycje dotyczące produkcji energii. Chodzi o budowę: dużego bloku węglowego o mocy 1000 MW w Ostrołęce, elektrowni gazowej w Grudziądzu czy drugiego stopnia wodnego na Wiśle wraz z elektrownią wodną.

Energa dostarcza energię elektryczną dla 2,5 mln gospodarstw domowych oraz do ponad 300 tys. firm, co daje jej około 17 procentowy udział w rynku sprzedaży energii elektrycznej. Grupa jest operatorem systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej na obszarze 75 tys. km kw. i eksploatuje ponad 193 tys. km linii elektrycznych, którymi przesyła ponad 19 TWh energii rocznie. Jest też krajowym liderem w dostawie energii ze źródeł odnawialnych. Posiada 47 elektrowni wodnych, a do jej sieci przyłączone są liczne elektrownie wiatrowe. Zielona energia to ponad 16 procent energii elektrycznej dostarczanej przez Energę do klientów. Grupa zatrudnia ok. 11,5 tys. osób.