„Rozpoczęcie wypłaty dywidendy określone zostało przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energa od dnia 20 lipca 2012 roku" – czytamy w komunikacie.

Większość akcji spółki należy do Skarbu Państwa. Spółka Energa osiągnęła w I kw. 2012 roku zysk netto w wysokości 283,6 mln zł wobec 190,3 mln zł w I kw. 2011 r., co oznacza wzrost o 49%.

Przychody ze sprzedaży netto wyniosły w I kwartale 2 820 mln zł, co w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku stanowi wzrost o 154,1 mln zł, czyli o 5,8%. W 2011 roku grupa Energa zarobiła netto 661 mln zł, tj. o 36 mln zł więcej niż w roku poprzednim.

Przychody ze sprzedaży w 2011 roku wyniosły 10.173 mln zł (w porównaniu do 9.114 mln zł w 2010 r.)