Akcjonariusze PKN Orlen przegłosowali w środę absolutorium za 2011 r. dla członków zarządu spółki, ale z wyjątkiem b. członka zarządu ds. petrochemii Marka S.

Akcjonariusze PKN Orlen udzielili absolutorium prezesowi spółki Jackowi Krawcowi.

W przypadku Marka S. projekt uchwały ws. udzielenia mu absolutorium nie uzyskał wymaganej większości głosów, a to formalnie oznacza, że akcjonariusze nie zajęli w tej sprawie stanowiska. Żaden z akcjonariuszy nie zgłosił projektu uchwały o nieudzieleniu Markowi S. absolutorium.

Marek S. został odwołany z zarządu PKN Orlen w grudniu 2011 r. po zatrzymaniu przez ABW i postawieniu przez warszawską prokuraturę apelacyjną zarzutów korupcyjnych; w styczniu 2012 r. sąd uchylił areszt wobec Marka S., uwzględniając zażalenie obrony.

Marek S. w liście przesłanym do uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poinformował, że ze względu na dobro spółki zdecydował, iż nie będzie uczestniczył w tym posiedzeniu. Podkreślił jednocześnie, że stawiane mu zarzuty są nieprawdziwe.

Paweł Białek w radzie nadzorczej PKN Orlen

Akcjonariusze PKN Orlen na wniosek Skarbu Państwa powołali w środę do rady nadzorczej spółki Pawła Białka, radcę w Ministerstwie Skarbu Państwa, byłego zastępcę szefa ABW.

Wcześniej, na wniosek Skarbu Państwa, akcjonariusze PKN Orlen ustalili liczbę członków rady nadzorczej na osiem osób. Według statutu płockiego koncernu rada nadzorcza spółki może liczyć od sześciu do dziewięciu osób.

W radzie nadzorczej PKN Orlen, oprócz powołanego w środę Białka, zasiadają: Maciej Mataczyński - przewodniczący, Leszek Pawłowicz - wiceprzewodniczący, Angelina Sarota - sekretarz oraz członkowie - Cezary Banasiński, Grzegorz Borowiec, Artur Gabor i Michał Gołębiowski.

W marcu ze stanowisk w radzie nadzorczej PKN Orlen zrezygnowali: Marek Karabuła i Piotr Wielowieyski.