Największe nakłady inwestycyjne planują: Jastrzębska Spółka Węglowa - mniej więcej 1,1 mld zł oraz Kompania Węglowa - mniej więcej 1 mld zł. Katowicki Holding Węglowy zaplanował inwestycje warte 680 mln zł, a podlubelska kopalnia Bogdanka - mniej więcej 700 mln zł.

Prezes JSW Jarosław Zagórowski poinformował, że 1,1 mld zł zaplanowanych inwestycji w części górniczej to przeważająca część tegorocznych inwestycji grupy JSW, których wartość szacowana jest na mniej więcej 1,5 mld zł.

"Wśród naszych górniczych inwestycji ok. 600 mln zł to nakłady odtworzeniowe, natomiast pozostałe 500 mln zł to środki związane z udostępnianiem nowych pól i pokładów, czyli ze zwiększaniem potencjału spółki" - powiedział prezes.

Dzięki m.in. tym inwestycjom w 2015 r. JSW zamierza osiągnąć roczne wydobycie węgla na poziomie 14 mln ton i tak je ustabilizować. W tym roku wydobycie wyniesie 13,3-13,6 mln ton.

Kompania Węglowa - jak podał szef jej biura produkcji Leszek Kloc - będzie inwestować m.in. w udostępnienie nowych frontów eksploatacyjnych oraz park maszynowy i środki podziemnego transportu. W br. Kompania zakłada roczne wydobycie węgla na poziomie 39,2 mln ton, ale w 2016 r. powinno ono przekroczyć 40 mln ton. Około 2020 roku może to być 42-43 mln ton. W 2014 r. KW chce być gotowa do ewentualnego upublicznienia.

Katowicki Holding Węglowy wśród inwestycji wartych mniej więcej 680 mln zł planuje m.in. - jak podał prezes spółki Roman Łój - zakup kolejnego kompleksu do eksploatacji niskich pokładów, kupno kompleksu obudowy zmechanizowanej oraz duże inwestycje w kopalni Wujek-Śląsk, gdzie powstanie centralna klimatyzacja wyrobisk i stacja odmetanowania powierzchniowego. 50 mln zł będzie przeznaczone na modernizację systemu odstawy węgla w kopalni Mysłowice-Wesoła.

W kolejnych latach KHW zamierza m.in. rozpocząć pogłębianie jednego z szybów, co wraz z infrastrukturą pochłonie docelowo ponad 1,5 mld zł.

Podlubelska kopalnia Bogdanka - jak poinformował jej wiceprezes Lech Tor - przeznaczy w br. na inwestycje mniej więcej 700 mln zł. Prowadzone będą m.in. dalsze prace w polu Stefanów, udostępnionym w dużej części dzięki pieniądzom pozyskanym dwa lata temu z giełdy.

"W roku ubiegłym Stefanów zaczął przynosić wymierne efekty, co widać po wynikach czwartego kwartału" - powiedział Tor. W Bogdance kontynuowana będzie także budowa zakładu tzw. mokrej przeróbki węgla. W br. kopalnia wyprodukuje mniej więcej 11,5 mln ton węgla.