"Łączna kwota zysku netto przeznaczona na dywidendę wynosi 169 868 510,70 zł" - czytamy w raporcie.

Wcześniej prezes Adam Góral informował, że spółka może przeznaczyć na dywidendę 170-200 mln zł. W poniedziałek powiedział, że będzie to raczej 170 mln zł, ze względu na prowadzone projekty akwizyjne. Oficjalna polityka dywidendowa Asseco Poland zakłada przeznaczanie na dywidendą 10-40% skonsolidowanego zysku netto.

Z zysku za 2010 r. na dywidendę przeznaczono 33% zysku (wyniosła wtedy 1,80 zł na akcję), rok wcześniej - 36% zysku a z zysku za 2008 r. - 17% zysku. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 315,30 mln zł zysku netto wobec 422,50 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland miało 397,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 414,30 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 4960,00 mln zł wobec 3237,70 mln zł rok wcześniej.