Strategicznym celem Getin Noble Bank na 2012 r. ma być poprawa struktury bilansu, przy utrzymaniu zyskowności.

Getin Noble Bank miał 950,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 450,10 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 1343,80 mln zł wobec 1052,46 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 869,37 mln zł wobec 981,26 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku bank miał 556,95 mln zł zysku netto wobec 436,86 mln zł zysku rok wcześniej.