Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2011 roku spadło o 7.262,2 mln zł, czyli o 0,9 proc. i wyniosło 763.868,4 mln zł - podało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie krajowe wyniosło 524.320,8 mln zł, czyli spadło o 0,1 proc., tj. o 371,9 mln zł wobec grudnia 2011 r.

Zadłużenie zagraniczne w styczniu wyniosło 239.547,7 mln zł, czyli spadło o 6.890,3 mln zł (2,8 proc.) wobec grudnia.

"Obniżenie długu wynikało przede wszystkim z umocnienia złotego (pomniejszającego dług o 11,5 mld zł) oraz zmniejszenia długu z tytułu depozytów - wolnych środków jednostek sektora finansów publicznych o 2,5 mld zł przy potrzebach pożyczkowych netto budżetu państwa w wysokości 9,5 mld zł" - napisał MF w komentarzu.

Na koniec grudnia 2011 r. średni okres zapadalności długu Skarbu Państwa wyniósł 5,44 roku (wzrost z poziomu 5,40 roku na koniec grudnia 2011 r.).