Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,27 mln zł wobec 3,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 72,68 mln zł wobec 82,86 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 2,26 mln zł zysku netto wobec 20,24 mln zł straty rok wcześniej.