Spółka Platforma Mediowa Point Group miała 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 3,27 mln zł wobec 3,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 72,68 mln zł wobec 82,86 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 2,26 mln zł zysku netto wobec 20,24 mln zł straty rok wcześniej.