Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platformy Mediowej Point Group zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2011 r. na pokrycie strat z lat poprzednich, poinformowała spółka.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (...) postanawia zaakceptować wniosek Zarządu Spółki wraz z pozytywną oceną Rady Nadzorczej w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w wysokości netto 2 263 000 zł wcałości na pokrycie strat z lat ubiegłych" - czytamy w treści uchwały.

Spółka Platforma Mediowa Point Group miała 2,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 1,65 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 72,68 mln zł wobec 82,86 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 2,26 mln zł zysku netto wobec 20,24 mln zł straty rok wcześniej.