"Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 280 065 175,06 zł.

Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2011 rok proponuje się ustalić na dzień 08 czerwca 2012 r.

Termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 22 czerwca 2012 r. Wiążące terminy zostaną podane w dacie zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia Budimeksu w 2012 roku" – czytamy w komunikacie.

Budimex miała 260,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 267,41 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 5516,68 mln zł wobec 4430,27 mln zł rok wcześniej.