Zarząd zaproponuje walnemu zgromadzeniu banku przeniesienie zysku netto za 2011 rok w całości na kapitał zapasowy.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za 2011 rok podejmie walne zgromadzenie banku" - głosi raport.

Także z zysku za 2010 rok BGŻ nie wypłacał dywidendy. W 2011 roku bank miał 126,06 mln zł jednostkowego zysku netto (który jest podstawą podziału wyniku) wobec 112,50 mln zł zysku rok wcześniej.

W roku 2011 skonsolidowany zysk netto Banku BGŻ wzrósł o 14% do 128,1 mln zł.