12,9 mld zł zysku netto wypracowały w IV kwartale 2011 roku spółki wchodzące w skład 12 najważniejszych branż na warszawskiej giełdzie. Tak dużo firmy nie zarobiły jeszcze nigdy wcześniej.

To o 3,7 mld zł więcej niż rok wcześniej. Jednak na sukces ten miały wpływ zdarzenia jednorazowe, takie jak np. zaksięgowanie ponad 6 mld zł zysków ze sprzedaży Polkomtelu przez KGHM, PGE i PKN Orlen. Zyski z działalności operacyjnej urosły znacznie mniej - o 8 proc. - informuje "Parkiet"

Największe zyski przyniosły, obok branży metalowej (3,75 mld zł), banki (3 mld zł), energetyka (2,3 mld zł) i koncerny paliwowe (1,9 mld zł).