Na rozpoczętym we wtorek po godz. 11 posiedzeniu rząd ma m.in. wysłuchać informacji ministra transportu o powodach opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych oraz informacji ministra gospodarki o projekcie rurociągu Odessa-Brody-Płock.

Minister transportu Sławomir Nowak powiedział pod koniec lutego, że kolejnictwo i drogownictwo to najważniejsze wyzwania dla jego resortu.

Kolej - Wielkie Wyzwanie dla Nowaka

Odnosząc się do sytuacji na kolei Nowak zapowiedział, że resort skupi się na "poprawie zarządzania Grupą PKP, usprawnieniu procesów inwestycyjnych w ramach Polskich Linii Kolejowych, usprawnieniu wdrażania w przyszłości nowych rozkładów jazdy, prywatyzacji PKP Cargo, TK Telekom, Polskich Kolei Linowych, stworzeniu sieci dworców PKP".

"To wszystko są rzeczy, którymi będziemy się zajmowali i już się zajmujemy. One będą miały swój finał w najbliższych miesiącach. A w niektórych wypadkach - chociażby programy inwestycyjne - do końca kadencji" - powiedział Nowak na konferencji prasowej po niedawnym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem.

Minister zaznaczył, że zdecydowano się na zmianę "strategii podejścia do inwestycji kolejowych" - większy nacisk ma być "na rewitalizację i szybkie inwestycje odtworzeniowe, które w krótkim czasie dają lepsze efekty z punktu widzenia pasażera".

Bolesny audyt inwestycji autostradowych

Nowak zapowiedział też wtedy, że resort przeprowadzi "uczciwy do bólu" audyt, w którym określi nowe terminy realizacji projektów autostradowych. Dodał, że resort transportu pracuje też nad przygotowaniem "komplementarnej sieci dróg krajowych i autostrad w Polsce do 2020 r." i dokończeniem prac nad strategią transportu do 2030 r.

Informacja rządu na temat opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych znalazła się też w porządku obrad rozpoczynającego się w środę posiedzenia sejmu.

We wtorek rząd ma też zapoznać się z informacją o projekcie rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk

Projekt przedłużenia istniejącego ropociągu Odessa-Brody do Płocka, a następnie przesył ropy rurociągiem Przyjaźń do Gdańska, skąd mogłyby się odbywać dostawy dla Europy, jest częścią większego projektu: Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej, który ma połączyć kontynent z zasobami regionu Morza Kaspijskiego. Uruchomienie rurociągu zaplanowano na 2016 r.

Budowa rurociągu Brody-Płock jest na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wkład unijny do inwestycji ma wynieść 495 mln zł, koszt całości jest szacowany na około 1,8 mld zł. Według planów rurociąg Odessa-Brody-Płock ma po 2021 r. tłoczyć nawet 30 mln ton ropy rocznie

W 2004 r. powstała spółka Sarmatia, w wyniku umowy zawartej przez polski PERN i ukraińską firmę Ukrtransnafta. Jej celem jest przeprowadzenie ekonomiczno-finansowych oraz technicznych analiz możliwości realizacji projektu budowy korytarza transportu ropy z Odessy poprzez Brody do Płocka i dalej do Gdańska.

W 2007 r. zawarto porozumienie o wejściu do spółki, jako udziałowców, trzech podmiotów z Azerbejdżanu, Gruzji i Litwy. Obecnie PERN i Ukrtransnafta oraz State Oil Company z Azerbejdżanu (SOCAR) i Georgian Oil and Gas Corporation Ltd posiadają po 24,75 proc. akcji Sarmatii, a AB Klaipedos Nafta - 1 proc. akcji. W styczniu 2011 r. Sarmatia podpisała wstępną umowę na unijne dofinansowanie z Instytutem Nafty i Gazu w wysokości 495 mln zł.