Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów dotyczących limitów inwestycji zagranicznych OFE. Chce zwiększyć obecny limit z 5 do 30 proc. Najwcześniej jednak w drugiej połowie 2013 roku – podaje portal newseria.pl.

W grudniu 2011 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że ograniczenia dla OFE działających w Polsce są niezgodne z prawem wspólnotowym. Zgodnie z wyrokiem, 5-procentowy limit na zagraniczne inwestycje ogranicza swobodę przepływu kapitału. Prace w resorcie finansów trwają.

”Będziemy w tej chwili pracowali nad rozwiązaniami, które podnoszą ten próg inwestycyjny do 30 proc. Myślimy o tym, żeby odbywało się to stopniowo, ponieważ ostatecznie to państwo jest gwarantem w przypadku otwartych funduszy emerytalnych” - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Komisja Europejska nie narzuciła Polsce żadnych terminów, w których nowe limity powinny obowiązywać. „Jesteśmy zobligowani tylko do informowania, czy i w jakim terminie będziemy podejmowali prace w tym zakresie. Analizujemy różne propozycje. Jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z którym dyskutujemy na temat możliwych rozwiązań i harmonogramu prac” - wyjaśnia Małgorzata Brzoza i dodaje, że rozwiązanie to mogłoby wejść w życie w II połowie 2013 roku.

Otwarte fundusze emerytalne nie wykorzystują obecnie obowiązujących limitów. Na koniec 2011 roku zagraniczne inwestycje stanowiły ok. 1 proc. wszystkich aktywów OFE. Niskie zainteresowanie papierami zagranicznymi przedstawiciele OFE tłumaczą dużym ryzykiem kursowym, przed którym nie mają możliwości się zabezpieczyć.