Przychody grupy Telekomunikacji Polskiej SA) w segmencie komórkowym wyniosły w IV kw. ub.r. 1936 mln zł, podała spółka. Oznacza to spadek o 3,3%. W skali całego roku przychody utrzymały się na prawie nie zmienionym poziomie. W tym czasie przychody TPSA w segmencie stacjonarnym wyniosły w IV kw 2052 mln zł .

"Przychody segmentu komórkowego nie zmieniły się w skali roku, ponieważ na ich ewolucję niekorzystny wpływ wywarła obniżka stawek MTR za SMS i połączenia głosowe.

Z wyłączeniem wpływu tych obniżek, przychody wzrosły o 3,0% w porównaniu do 2010 roku, przy czym wzrost wynikał przede wszystkim z solidnego przyrostu liczby klientów Orange (o 326 tys., tj. 2,3% rok-do-roku), który z nadwyżką zrównoważył rynkową presję cenową" - czytamy w raporcie spółki.

W całym 2011 r. przychody spółki w segmencie mobilnym wyniosły 7706 mln zł wobec 7711 mln zł w 2010 r.

Reklama

Przychody TPSA w segmencie stacjonarnym wyniosły 2052 mln zł w IV kw.

Przychody grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) w segmencie stacjonarnym spadły w IV kw. ub.r. o 3,4% r/r do 2052 mln zł, podała spółka. W całym roku przychody z tego segmentu spadły o 6,6% do 8282 mln zł.

"Spadek przychodów w segmencie telefonii stacjonarnej został ograniczony do 6,6% rok-do-roku wobec -8,5% w 2010 roku, co odzwierciedlało korzystną tendencję w ciągu całego roku: od spadku o 7,8% w 1 kw. 2011 do spadku o zaledwie 3,4% w 4 kw. 2011" - czytamy w raporcie. Wyniki zostały skorygowane o wyłączenie z konsolidacji spółki Emitel od drugiego półrocza 2010 r.

Spółka podała, że do ograniczenia spadku przychodów w IV kw. przyczyniły się przede wszystkim następujące czynniki: mniejszy spadek przychodów z usług głosowych (-141 mln zł w IV kw. wobec średnio -165 mln w pierwszych trzech kwartałach), zwiększony ruch międzynarodowy oraz wzrost przychodów z usług ICT. Zasadniczą przyczyną spadku przychodów w segmencie stacjonarnym pozostaje wypieranie telefonii stacjonarnej przez telefonię komórkową.