Jak poinformowała Telekomunikacja Polska, do 30 czerwca Telekomunikacja Polska zostanie zastąpiona marką Orange. Polska firma będzie płacić Francuzom kilkadziesiąt mln zł za wykorzystanie nowej marki. Liczy ponadto, jak czytamy w komunikacie, że złe, stare skojarzenia związane z TP, odejdą w niepamięć, tak jak i stara marka.

Orange Brand Services Limited pokryje 100% kosztów związanych ze zmianą marki, podała TPSA. Opłaty licencyjne wyniosą 1,6% przychodów objętych rebrandingiem, z wyłączeniem części hurtowej i mniejszą opłatą dla głosowej telefonii stacjonarnej dla klientów indywidualnych.

Zamiast tp, będzie Orange. / Bloomberg

Zamiast tp, będzie Orange

Jak podano w komunikacie zarząd spółki podjął decyzję dotyczącą używania marki Orange do oznaczenia wszystkich produktów oferowanych przez TPSA. „Zmiany na rynku telekomunikacyjnym zmierzają w kierunku konwergencji usług stacjonarnych i mobilnych oraz koncentracji wokół jednej silnej marki. TPSA przewiduje, że objęcie marką Orange oferowanych przez nią produktów będzie miało pozytywny wpływ na przychody i rentowność usług, a także przyczyni się do wzrostu satysfakcji klientów oraz ograniczenia spadku użytkowników w sektorze stacjonarnym.

Zmiana marki zapewni też odświeżenie wizerunku spółki – Orange kojarzona jest jako bardziej przyjazna, nowoczesna i godna zaufania.

Ponadto, dzięki rebrandingowi TPSA będzie miała również dostęp do większej ilości innowacyjnych rozwiązań z Grupy FT, co przełoży się na konkretne korzyści dla klientów" – czytamy dalej.

Warunki procesu zmiany marki zostały ustalone w umowie z 24 lipca 2008 r. między TPSA, France Telecom oraz Orange Brand Services Limited wraz z aneksami, zaznaczono w informacji. „Spółka Orange Brand Services Limted (spółka zależna od France Telecom) – właściciel marki, będzie uczestniczył w procesie zmiany marki, w szczególności ponosząc 100% kosztów z nim związanych.

Polska firma będzie płacić kilkadziesiąt milionów złotych za wykorzystanie nowej marki

Opłata licencyjna za korzystanie przez TPSA ze znaku towarowego Orange będzie wynosić 1,6% przychodów osiągniętych ze sprzedaży usług i produktów oznaczonych marką Orange, przy czym opłata licencyjna za korzystanie z tej marki przez segment stacjonarnej telefonii głosowej w obszarze klientów indywidualnych została - z uwagi na warunki rynkowe w tym segmencie - zredukowana i ograniczy się do kilkunastu milionów złotych rocznie.

Usługi hurtowe świadczone przez TP SA zostaną objęte marką Orange, jednakże nie będzie od nich pobierana żadna opłata licencyjna" – podano również. W komunikacie zaznaczono również, że gdyby rebranding rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2011 roku to łączna dodatkowa opłata licencyjna za rok 2011 wyniosłaby poniżej 75 mln zł. Niezależnej oceny umowy licencyjnej dokonała firma PwC, wydając opinię, że z finansowego punktu widzenia warunki umowy są godziwe dla TPSA. Umowa ta zyskała również pozytywną opinię Niezależnych Członków Rady Nadzorczej TPSA, zaznaczono również. Marka Orange została po raz pierwszy wprowadzona w kwietniu 1994 r. na rynku brytyjskim, a na rynku polskim jest obecna od września 2005 r. Jest to jedna z wiodących marek telekomunikacyjnych na świecie – w 2011 r. z oznaczonych nią usług korzystało 216 mln klientów na pięciu kontynentach. W 2011 roku spółka uzyskała 36 pozycję w globalnym rankingu marek Millward Brown BrandZ, a jej wartość została oszacowana na 17,6 mld USD.