Analitycy spodziewali się wzrostu PKB o 3,0 proc.

W III kwartale 2011 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,8 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk. (PAP)