Główna stopa procentowa funduszy federalnych nadal wynosi 0 do 0,25 proc.

Ankietowani przez agencję Bloomberg ekonomiści spodziewali się pozostawienia stopy procentowej na niezmienionym poziomie.

"FOMC zamierza utrzymywać wyjątkowo akomodacyjną politykę monetarną () Warunki gospodarcze - w tym niskie stopy wykorzystania zasobów oraz ograniczone perspektywy wzrostu inflacji w średnim terminie - prawdopodobnie gwarantują wyjątkowo niskie stopy procentowe do późnego 2014 r." - napisano w oświadczeniu Fed.

Fed poinformował, że dalej będzie kontynuował sprzedaż obligacji, wartych łącznie 400 mld dol.

Gospodarka USA rozwija się w ograniczonym tempie - ocenił Fed.

Zwiększają się wydatki amerykańskich gospodarstw domowych, stopa bezrobocia w USA jest jednak wciąż wysoka, a sytuacja na rynku nieruchomości jest trudna - napisano w oświadczeniu Fed.

Kolejne posiedzenie Fed ws. stóp procentowych odbędzie się 13 marca br.