"Nie wykluczamy możliwości podniesienia naszych celów na 2011 r. przed końcem roku, a jeśli chodzi o rok 2012, powinien być niezły, jeśli liczyć bez nowego podatku" - powiedział Wirth agencji Reuters. 

Akcje koncernu spadły o 13 proc. po ogłoszeniu wysokości podatku od kopalin

Informacja o tym, że resort finansów liczy na 1,8 mld zł przychodu w 2012 r. z nowego podatku od kopalin (miedź i srebro - ma zacząć obowiązywać 1 marca 2012 r.), i po 2,2 mld zł rocznie od 2013 r., spowodowała przecenę akcji KGHM o 13%. "KGHM obecnie analizuje założenia dotyczące podatku, jak również wpływ proponowanych rozwiązań na sytuację i budżet spółki" - dodał prezes.

Na dywidendę  - 30-50 proc. zysku

Pomimo podatku i niedawno ogłoszonej dużej akwizycji, KGHM chce kontynuować politykę przeznaczania 30-50% rocznego zysku na dywidendę. "Szacujemy, że możemy wypłacić ok. 3 mld zł dywidendy z tegorocznego zysku" - powiedział Wirth. W ub. roku na dywidendę przeznaczono 2,98 mld zł z zysku wynoszącego 4,6 mld zł. W przyszłorocznym budżecie rząd zapisał 8,2 mld zł dochodów z dywidend ze spółek z udziałem Skarbu Państwa wobec wcześniej planowanych 2 mld zł.

Skarb Państwa nadal posiada 31,79% akcji miedziowego konglomeratu. Odnosząc się do programu skupu akcji, wartego 3 mld zł, o którym akcjonariusze KGHM mają zdecydować w styczniu, Wirth powiedział: "Buy-back to opcja, którą mogę, ale nie muszę, wykorzystać". Program ten może być zrealizowany do 2014 r.

Koncern planuje kolejne przejęcia

KGHM poinformował na początku grudnia, że przejmie kanadyjską spółkę Quadra FNX, posiadającą złoża w Kanadzie, USA i Chile, za 9,44 mld zł. Obecnie prezes zadeklarował, że KGHM prowadzi kolejne rozmowy o przejęciach, niezależne od Quadra FNX "i to nie jest nasz plan B".