Rentowność wystawionych w środę na aukcję włoskich obligacji pięcioletnich osiągnęła 6,47 proc., podczas gdy poprzedni rekord ery euro z połowy listopada wynosił 6,29 proc.

Obligacje 10-letnie: rentowność powyżej 7 proc.

Jednocześnie rentowność sprzedawanych na rynku wtórnym włoskich obligacji o 10-letnim terminie spłaty przekroczyła 7 proc., czyli poziom, przy którym Grecja, Irlandia i Portugalia były zmuszone sięgnąć po pomoc z zewnątrz.

Jednak ze względu na rozmiary włoskiej gospodarki - trzeciej co do wielkości w strefie euro - Europa nie byłaby w stanie zapewnić jej takiego wsparcia. Włoski dług publiczny wynosi obecnie około 120 proc. produktu krajowego brutto.

W przyszłym Włochy muszą pożyczyć prawie pół biliona euro

W przyszłym roku Włochy muszą pożyczyć na rynkach finansowych 440 mld euro. Sam wykup obligacji, których termin zapadalności przypada na kwiecień, pochłonie 160 mld euro.

Gubernator centralnego Banku Włoch Ignazio Visco oświadczył w ubiegłym tygodniu, że koszty zaciągania kredytów muszą się zmniejszyć do około 5 proc., by można było im sprostać.