W przemówieniu wygłoszonym przed głosowaniem w izbie wyższej parlamentu nad wotum zaufania dla swego gabinetu oraz nad pakietem antykryzysowym profesor Monti ocenił, że przyjęcie dekretu jest niesłychanie pilne.

Plan oszczędnościowy został już uchwalony przez Izbę Deputowanych.

"Włochy wniosą swój wkład w stabilizację także poprzez coraz silniejsze elementy refleksji i działań w dziedzinie polityki gospodarczej" - oświadczył szef rządu. Wyraził przekonanie, że nie ma wzrostu gospodarczego bez dyscypliny finansowej. "By pokonać kryzys konieczna jest wiarygodność systemu państwowego oraz wzrost naszej gospodarki" - dodał.

"Unia Europejska powinna podążać za takimi celami, jak wzrost, zatrudnienie, spójność. Musi być Europą bardziej wspólnotową" - ocenił premier Włoch. Jego zdaniem pilne zasady, jakie należy wcielić w życie w UE powinny zarazem sprawić, by była ona "bardziej solidarna i bliższa obywatelom". "Unia nie może być zimna wobec społeczeństwa obywatelskiego" - mówił Monti.

Apelował do obywateli, by pomogli przezwyciężyć kryzys zadłużenia publicznego kupując włoskie obligacje. "Ale musi też zmienić się europejska polityka ekonomiczna" - stwierdził.

Za bezpodstawne włoski premier uznał powtarzane slogany, że za postanowienia pakietu oszczędnościowego płacą "zawsze ci sami". Była to aluzja do zarzutów stawianych rządowi przez związki zawodowe, a także prawicową Ligę Północną, która jako jedyna w parlamencie nie popiera kryzysowego rządu ekspertów.

"Chciałbym powiedzieć obywatelom, że poparcie, jakie otrzymuje ten rząd jest znacznie większe niż deklarują to partie" - powiedział Monti. Wyraził ubolewanie z powodu postawy Ligi Północnej i braku woli współpracy z jej strony.

Premier zapowiedział, że w najbliższym czasie jego gabinet zaprezentuje w osobnym dekrecie plan działań na rzecz wzrostu gospodarczego.

Przedstawiony na początku grudnia pakiet antykryzysowy, nazwany przez szefa rządu "ratunkiem dla Włoch", ma doprowadzić do równowagi w finansach publicznych w 2013 roku. Przewiduje m.in. reformę systemu emerytalnego, podniesienie podatku VAT, szeregu opłat bankowych i za transakcje finansowe, podatku od luksusu, a także przywrócenie gminnego podatku od nieruchomości od pierwszego domu oraz redukcję kosztów polityki na wszystkich szczeblach. Szacuje się, że program ten przyniesie 30 mld euro oszczędności.