Włoski rząd sprzedał trzy- i dziesięcioletnie obligacje za łączną sumę 7 miliardów euro. Po tym jak dzień wcześniej rentowność krótkoterminowych papierów spadła o połowę w porównaniu z listopadową aukcją, liczono, że podobnie będzie wczoraj. Jednak w przypadku 10-letnich – które w największym stopniu są wyznacznikiem zaufania inwestorów – wyniosła ona 6,98 proc. To tylko nieznacznie poniżej rekordowych 7,56 proc. w listopadzie i tuż poniżej krytycznego poziomu 7 proc., przy którym, jak się uważa, państwa mają problem ze spłacaniem długów.

Bardziej znacząco spadła rentowność obligacji trzyletnich – wyniosła 5,62 proc. wobec 7,89 proc. w listopadzie. – Rentowność jest nadal dość wysoka, ale najważniejsze, że Włosi w ogóle znaleźli nabywców swojego długu – mówi Neville Hill, ekonomista z Credit Suisse.